Νέα

Εφαρμογή των GS1 Barcodes στο 401 ΓΣΝΑ - Παρουσίαση

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018 από τον GS1 Global (Healthcare Provider Advisory Council) το webinar σχετικά με το case study του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), που αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, μέσω του συστήματος αυτοματοποιημένης διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Νοσκομεία, Φορείς, Πάροχοι Υγείας, Εταιρίες, Logistics Providers κ.ά συνολικά 168 συμμετέχοντες από 41 χώρες, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον Αντισυνταγματάρχη Σωτήρη Τσιάφο-Τσιάρα, στρατιωτικό Φαρμακοποιό και Traceability Project Manager στο 401 ΓΣΝΑ, ο οποίος μίλησε για την πιλοτική εφαρμογή των Διεθνών Πρότυπων GS1 στο νοσοκομείο για την κωδικοποίηση, σήμανση και ιχνηλάτηση των υγειονομικών υλικών μέσω GS1 barcode scanning και τα πολλαπλά οφέλη για την Υπηρεσία.

Κατεβάστε την παρουσίαση

contact rs