Σε ποιο σημείο τοποθετείται το barcode;

Γενικές οδηγίες για τη θέση του barcode ανάλογα με το είδος του συμβόλου, του προϊόντος, του μεγέθους και της επιφάνειάς του.

Η απόφαση για το σημείο που θα τοποθετηθεί ένα barcode πάνω σε μία συσκευασία, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος του συμβόλου, το μέγεθος της συσκευασίας, σε ποιό περιβάλλον αναμένεται να σκαναριστεί το barcode, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη διαθέσιμη επιφάνεια της συσκευασίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν το barcode είναι τοποθετημένο στη σωστή και επομένως προβλέψιμη θέση, διαβάζεται ευκολότερα και κατ’ επέκταση επιτυγχάνεται η μέγιστη παραγωγικότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Προϊόντα λιανικής πώλησης

 

  • Το barcode μαζί με τα ψηφία που εκτυπώνονται κάτω από το σύμβολο και είναι αναγνώσιμα από τον άνθρωπο, θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να μην παρεμποδίζεται από τίποτα η ανάγνωσή του.
  • Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να εμφανίζονται σε μία συσκευασία δύο barcodes με διαφορετικούς κωδικούς GTIN. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις πολυσυσκευασίες (multipacks) και ειδικά εκείνες με το διαφανές περιτύλιγμα, οι οποίες πρέπει να φέρουν έναν ξεχωριστό κωδικό GTIN ενώ θα έχουν καλυφθεί όλα των barcodes των περιεχομένων προϊόντων.
Image
  • Αν το προϊόν έχει τυχαία περιτύλιξη, το ίδιο barcode μπορεί να εκτυπωθεί περισσότερες από μία φορές στο περιτύλιγμα. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τουλάχιστον ένα από αυτά θα είναι πάντα ορατό.
Image
  • Η ανάγνωση των barcodes είναι πιο επιτυχής όταν τα barcodes τυπώνονται σε λεία επιφάνεια. Αποφεύγετε την εκτύπωση πάνω σε γωνίες ή σημεία που διπλώνουν, σε ραφές, πτυχές και γενικά σε ανώμαλες επιφάνειες.
Image
  • Κάποιες φορές το ακανόνιστο σχήμα μιας συσκευασίας εμποδίζει την άμεση επαφή με την επιφάνεια ανάγνωσης, όπως για παράδειγμα σε συσκευασίες blister ή με καμπυλότητα.
Image
  • Σε κυλινδρικά προϊόντα, εφόσον η κατεύθυνση εκτύπωσης το επιτρέπει, προτιμάται οι μπάρες να είναι κάθετες προς τον άξονα του κυλίνδρου έτσι ώστε το scanner να σαρώνει το σύμβολο σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη επίπεδη επιφάνεια. Έτσι αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα ανάγνωσης όταν τα προϊόντα είναι κυλινδρικά, όπως τα μπουκάλια και οι κονσέρβες. Η λύση αυτή είναι επιτακτική για καμπύλες επιφάνειες με μικρή διάμετρο.
Image
  • Η προτεινόμενη θέση του barcode είναι στο κάτω δεξί τεταρτημόριο του πίσω μέρους, τηρώντας πάντα, την αντίστοιχη ελεύθερη ζώνη γύρω από το barcode καθώς και τον κανόνα των ακμών, που ορίζει ότι το barcode δεν πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μικρότερη των 8mm ή μεγαλύτερη των 100mm από την ακμή της συσκευασίας. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί στο χαμηλότερο τεταρτημόριο κάποιας άλλης πλευράς της συσκευασίας.
Image

Προϊόντα που δεν προορίζονται για λιανική πώληση

Η ελάχιστη απαίτηση είναι κάθε μονάδα εμπορίας ή μονάδα logistics να φέρει τουλάχιστον ένα barcode. Παρόλα αυτά, προτείνεται να επικολλώνται δύο ετικέτες σε διαδοχικές πλευρές των προϊόντων που προορίζονται για μεταφορά.
Σε χαρτοκιβώτια και εξωτερικές συσκευασίες

Το κάτω άκρο των γραμμών του barcode θα πρέπει να απέχει 32mm από τη βάση της συσκευασίας. Συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων ζωνών, το barcode θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 19mm από τις κατακόρυφες ακμές. Όταν χρησιμοποιείται barcode ITF-14, τα εξωτερικά άκρα της αριστερής και δεξιάς περιβάλλουσας γραμμής (φέροντος πλαισίου) του barcode θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 19mm από τις κατακόρυφες ακμές των πλευρών του κιβωτίου.

Image
Σε ρηχούς δίσκους και κουτιά

Αν το ύψος ενός κουτιού ή ενός δίσκου είναι λιγότερο από 50mm και είναι αδύνατη η εκτύπωση ενός barcode με κανονικό ύψος ή εάν η κατασκευή της μονάδας είναι τέτοια που καθιστά αδύνατη την τοποθέτηση ενός barcode με πλήρες ύψος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω εναλλακτικές, κατά σειρά προτεραιότητας:

  • Τοποθέτηση των χαρακτήρων που βρίσκονται κάτω από τις μπάρες, αριστερά του συμβόλου αλλά έξω από τις ελεύθερες ζώνες.
  • Όταν το ύψος της συσκευασίας είναι μικρότερο από 32mm, το barcode μπορεί να τοποθετηθεί στην πάνω επιφάνεια, με τις γραμμές κάθετες προς τη στενή πλευρά και σε απόσταση τουλάχιστον 19mm από κάθε ακμή.
Image
Τοποθέτηση ετικέτας logistics GS1 σε παλέτα

Στις παλέτες, οι ετικέτες θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε τα barcodes να βρίσκονται σε ύψος μεταξύ 400mm και 800mm από τη βάση της παλέτας (συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης) και να μην απέχουν λιγότερο από 50mm από την κατακόρυφη ακμή.

Image

contact rs