Ετικέτα logistics GS1

Μέγεθος ετικέτας

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ετικέτα καθώς οι Γενικές προδιαγραφές GS1 δεν καθορίζουν τυπικό μέγεθος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ετικέτα A5 (148 mm x 210 mm) ώστε να μπορούν να συμπεριλάβουν επιπλέον πληροφορίες.  

Θέση ετικέτας

Η ετικέτα logistics μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μονάδα logistics, αν και συνήθως χρησιμοποιείται σε παλέτα. Δύο ετικέτες πρέπει να επικολληθούν σε παρακείμενες πλευρές.
 
Στις παλέτες, οι ετικέτες θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε τα barcodes να βρίσκονται σε ύψος μεταξύ 400mm και 800mm από τη βάση της παλέτας (συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης) και να μην απέχουν λιγότερο από 50mm από την κατακόρυφη ακμή.
 
Image

Διάταξη ετικέτας

Η ετικέτα logistics αποτελείται από τρία τμήματα, που επιτρέπουν στην επιχείρηση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα logistics.
 
Επάνω τμήμα - Περιλαμβάνει πληροφορίες σε μορφή ελεύθερου κειμένου και γραφικά, όπως όνομα εταιρείας, λογότυπο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 
 
Μεσαίο τμήμα – περιλαμβάνει πληροφορίες σε μορφή κειμένου και ερμηνεία των barcodes σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο και επιπλέον δεδομένα που δεν κωδικοποιούνται σε barcode όπως τον SSCC για τη μονάδα logistics και τυχόν επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να οριστούν χρησιμοποιώντας τους δείκτες εφαρμογής AI. 
 
Κάτω τμήμα - Το κάτω τμήμα περιλαμβάνει τα barcodes και τις αντίστοιχες πληροφορίες τους ακριβώς κάτω από τις γραμμές σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο. Ο SSCC πρέπει πάντα να απεικονίζεται ως ο τελευταίος γραμμωτός κώδικας στην ετικέτα. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των barcodes GS1-128 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ετικέτα logistics GS1.
 
 

Επιτρεπόμενα σύμβολα barcodes

Τα επιτρεπόμενα σύμβολα barcode σε ετικέτες logistics είναι
  • GS1-128
  • GS1 DataMatrix
  • GS1 QR Code
Image

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08 1

Δημιουργείστε κωδικούς SSCC και εκτυπώστε τη δική σας ετικέτα logistics μέσω της υπηρεσίας GS1 Print.

Δείτε περισσότερα

contact rs