Δομή κωδικού SSCC

O κωδικός SSCC παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε μονάδα logistics και συχνά αναφερόμαστε σε αυτόν ως "πινακίδα κυκλοφορίας" για κάθε μονάδα logistics. 
 
Ο κωδικός SSCC περιγράφει όλες τις μονάδες logistics, είτε είναι ομοιογενείς, δηλαδή συντίθενται από όμοια προϊόντα, είτε ετερογενείς, δηλαδή συντίθενται από συνδυασμούς διαφορετικών προϊόντων.
 

Η εταιρεία που δημιουργεί τον SSCC είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της μοναδικότητάς του. 

Ο SSCC είναι ένας 18ψήφιος αριθμός και δημιουργείτε βασιζόμενος σε ένα εταιρικό πρόθεμα GS1, το οποίο και περιέχει στη δομή του.

Τι είναι μία μονάδα logistics;

icon top tip 7
Μία μονάδα logistics είναι ένα αντικείμενο οποιασδήποτε σύνθεσης που προορίζεται για τη μεταφορά ή την αποθήκευση, και του οποίου η διαχείριση είναι απαραίτητη σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως ένα χαρτοκιβώτιο που περιέχει 12 φούστες και 20 σακάκια σε διάφορα μεγέθη και χρώματα ή μία παλέτα με 40 κιβώτια που το καθένα περιέχει 12 δοχεία μπογιά.

Δομή κωδικού SSCC

Ανάλογα με το μήκος του εταιρικού προθέματος GS1 της εταιρείας σας, τα 18 ψηφία δομούνται ως εξής:

 

Είδος εταιρικού προθέματος GS1  Ψηφίο Επέκτασης Εταιρικό Πρόθεμα GS1 Αύξων Αριθμός Μονάδας Logistics Ψηφίο Ελέγχου

GCP-7
(7-ψήφιο εταιρικό πρόθεμα GS1)

  Ε ΝΝΝΝΝΝΝ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ C
 

GCP-8
(8-ψήφιο εταιρικό πρόθεμα GS1)

   Ε  ΝΝΝΝΝΝΝΝ  ΧΧΧΧΧΧΧΧ C
 

GCP-9
(9-ψήφιο εταιρικό πρόθεμα GS1)

   Ε  ΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  ΧΧΧΧΧΧΧ C
 

GCP-10
(10-ψήφιο εταιρικό πρόθεμα GS1)

   Ε  ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  ΧΧΧΧΧΧ C
 

GCP-11
(11-ψήφιο εταιρικό πρόθεμα GS1)

   Ε  ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  ΧΧΧΧΧ C

 

Ψηφίο Επέκτασης: παίρνει τιμές από 0 έως 9 και αποδίδεται από την ίδια την εταιρεία για να αυξήσει το πλήθος των διαθέσιμων κωδικών SSCC.
 
Εταιρικό πρόθεμα GS1: αποδίδεται από τον GS1 στις επιχειρήσεις που δημιουργούν τις μονάδες logistics. Καθιστά τον κωδικό μοναδικό παγκοσμίως, χωρίς να προσδιορίζει την προέλευση της μονάδας.
 
Αύξων Αριθμός Αναφοράς Μονάδας Logistics: είναι ένας σειριακός αριθμός που ακολουθεί το εταιρικό πρόθεμα και αποδίδεται από την εταιρεία. Ο απλούστερος τρόπος καθορισμού των αριθμών αναφοράς είναι η αύξουσα αρίθμηση 000, 001, 002, 003, κλπ.
 
Ψηφίο Ελέγχου: είναι το τελευταίο ψηφίο του κωδικού SSCC και υπολογίζεται με το γνωστό αλγόριθμο του συστήματος GS1 βάσει των προηγούμενων ψηφίων του κωδικού, ώστε να επιβεβαιώσει πως το barcode έχει αναγνωστεί σωστά και ο κωδικός έχει σωστή δομή. 

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08 1

Μία επιχείρηση που θέλει μέσω του SSCC να αναγνωρίζει τις διαφορετικές γραμμές παραγωγής της, μπορεί να το κάνει αποδίδοντας ομάδες από SSCC για κάθε γραμμή παραγωγής.

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08 1

Δημιουργείστε κωδικούς SSCC και εκτυπώστε τη δική σας ετικέτα logistics μέσω της υπηρεσίας GS1 Print.

Δείτε περισσότερα

contact rs