Αλκοολούχα Ποτά

Νέοι ειδικοί κανόνες σήμανσης για τον οίνο και τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα

Συνοπτικά:

  • Ο κατάλογος των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες πρέπει να αναγράφεται στη "φυσική" ετικέτα.

  • Oι "ηλεκτρονικές" ετικέτες δεν μπορούν να περιέχουν άλλες πληροφορίες που προορίζονται για σκοπούς πωλήσεων ή μάρκετινγκ.

  • Κανένα δεδομένο χρήστη δεν μπορεί να συλλεχθεί ή να παρακολουθηθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Η θέσπιση νέων υποχρεωτικών κανόνων επισήμανσης θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των καταναλωτών και θα αυξήσει τη διαφάνεια, εναρμονίζοντας παράλληλα μια προσαρμοσμένη επικοινωνία για τους οίνους και τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, όλοι οι οίνοι και τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, θα πρέπει να κοινοποιούν τον κατάλογο των συστατικών και την πλήρη διατροφική δήλωση στην ετικέτα ή με ψηφιακό τρόπο.

Image

Το webinar ολοκληρώθηκε με 335 συμμετοχές από 48 χώρες!

Στο post event website του GS1 Europe θα βρείτε την παρουσίαση και χρήσιμα FAQs.

Δείτε εδώ

Ο GS1 μπορεί να σας βοηθήσει!

Πριν από την προσαρμογή θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω σημαντικά σημεία:

  • Τα δεδομένα πρέπει να δημοσιεύονται δημόσια ως ηλεκτρονική ετικέτα.
  • Τα δεδομένα πρέπει να ανακτώνται από τους καταναλωτές μέσω ψηφιακού συνδέσμου.
  • Ο ψηφιακός σύνδεσμος θα πρέπει να μπορεί να ανιχνευθεί μέσω γραμμωτού κώδικα 2D.

Με τα πρότυπα GS1, μπορούμε να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες να συμμορφωθούν με τις νέες (νομικές) απαιτήσεις σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών.

Image

contact rs