Ο ελληνικός στρατός υιοθετεί τα πρότυπα GS1

Εφαρμογή των προτύπων GS1 για τα υγειονομικά υλικά, με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Εφαρμογή των προτύπων GS1 για τα υγειονομικά υλικά, με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, το Γενικό Επιτελείο Στρατού εφαρμόζει από τον Σεπτέμβριο του 2017 σύστημα αυτοματοποιημένης διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (κυρίως αναλώσιμα υλικά υψηλού κόστους και κρισιμότητας, όπως μοσχεύματα, stent και βηματοδότες). Συγκεκριμένα, οι Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί που στελεχώνουν το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), εφαρμόζουν πιλοτικά τα διεθνή πρότυπα GS1 που αφορούν στην κωδικοποίηση, σήμανση και ιχνηλάτηση των υγειονομικών υλικών μέσω GS1 barcode scanning, με πολλαπλά οφέλη γαι την υπηρεσία.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού
H 441 ABYY του Ελληνικού Στρατού τυποποιεί τις λειτουργίες της με τα πρότυπα GS1

H 441 ABYY του Ελληνικού Στρατού τυποποιεί τις λειτουργίες της με τα πρότυπα GS1

H 441 ABYY (Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού) θέλοντας να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της αποθήκης και να ελαχιστοποιήσει ή ακόμη και να εξαλείψει τα σφάλματα, υιοθέτησε τα διεθνή πρότυπα GS1 εφαρμόζοντας GS1 Datamatrix Barcode στα φαρμακευτικά σκευάσματα που παράγει η ίδια καθώς και σε όλα τα προϊόντα που λαμβάνει από τους προμηθευτές. Ως αποτέλεσμα, η ακρίβεια των αποθεμάτων βελτιώθηκε στo 96%, ο χρόνος διαχείρισης των παραγγελιών μειώθηκε κατά 25% έως 30%, και το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε στο 3%. Η 441 ΑΒΥΥ μείωσε σημαντικά το κόστος της εφοδιαστικής της αλυσίδας ενώ μπορεί πλέον να εκτελέσει γρηγορότερα ανακλήσεις, αν αυτό απαιτηθεί.

Περισσότερα
Τα πρότυπα GS1 προάγουν την αποτελεσματικότητα των χειρουργείων στο 401 ΓΣΝΑ

Τα πρότυπα GS1 προάγουν την αποτελεσματικότητα των χειρουργείων στο 401 ΓΣΝΑ

Στις διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού του στρατού, είναι επιτακτική ανάγκη να επιτυγχάνονται γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες. Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, το μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, ήθελε να παρέχει στους ασθενείς του υψηλό επίπεδο λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Επιπροσθέτως, η έλλειψη ενός τυποποιημένου συστήματος κωδικοποίησης και ονομασίας για την απογραφή του νοσοκομείου καθιστούσε πολύ δύσκολη τη σαφή και ακριβή εικόνα των αποθεμάτων του χειρουργείου και των ιατρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων. Η εφαρμογή των προτύπων GS1 συνέβαλε δραστικά στη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών.

Περισσότερα
Τα πρότυπα GS1 στην εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων και υγειονομικών υλικών του Στρατού Ξηράς

Τα πρότυπα GS1 στην εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων και υγειονομικών υλικών του Στρατού Ξηράς

Σημαντική εξέλιξη για την εφαρμογή των GS1 προτύπων στον τομέα της Υγείας στη χώρα μας αποτελεί η υιοθέτηση τους από το Υγειονομικό Σώμα του Στρατού Ξηράς, ως ένα από τα προβλεπόμενα συστήματα κωδικοποίησης φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στο ανανεωμένο Τεχνικό Εγχειρίδιο με τίτλο «Υγειονομικό Υλικό – Οδηγίες Ταξινόμησης, Συντήρησης, Επιθεώρησης» που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2023.

Περισσότερα

contact rs