Νέα

Αυξανόμενη απειλή τα πλαστά φάρμακα

Τα λάθη στη φαρμακευτική αγωγή οδηγούν σε επιπλέον θεραπείες, πιθανές αναπηρίες ή και απώλεια ζωής, τόνισε ο Δρ. Γ. Σαρανταυγάς, Διευθυντής Τμήματος Standards & Solutions του GS1 Association Greece, από το βήμα του 7ου Pharma & Health Conference.

“Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα αποτελούν αυξανόμενη απειλή διεθνώς”, ανέφερε και επιπλέον “η ιχνηλασιμότητα από τον παραγωγό προς τον ασθενή είναι προβληματική”. Σύμφωνα με τον κ. Σαρανταυγά, “οι ανακλήσεις προϊόντων είναι δύσκολο να διαχειριστούν, ειδικά στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Οι μη τυποποιημένες παρεμβάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της υγείας μειώνουν την αποδοτικότητα και την ακρίβειά της”.

Εκτιμάται ότι η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων GS1 μπορεί να δώσει λύσεις. Η εφαρμογή των διεθνών προτύπων και η σφαιρική αντιμετώπιση των logistics στον ευαίσθητο και εξαιρετικά πολύπλοκο τομέα της υγείας εξασφαλίζει τη βελτίωση της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών:

  • Μείωση των ιατρικών λαθών

  • Ιχνηλασιμότητα σε όλα τα επίπεδα

  • Μοναδική ταυτοποίηση, αναγνώριση και αυθεντικότητα προϊόντων και υπηρεσιών

  • Πλήρης διαφάνεια, ακρίβεια και ταχύτητα σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Μελέτες αναφέρουν πως η εφαρμογή Διεθνών Προτύπων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της Υγείας θα μπορούσε να σώσει 22.000 – 43.000 ζωές και να αποτρέψει 700 χιλ. έως 1,4 εκατ. αναπηρίες ασθενών. Παράλληλα, η επέκταση συστημάτων υγείας που βασίζονται σε τέτοια πρότυπα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει 40 – 100 δισ. δολάρια.

Δείτε το video της παρουσίασης

 

 

contact rs