Νέα

Ο Ελληνικός Στρατός υιοθετεί τα πρότυπα GS1

Ο Ελληνικός Στρατός υιοθετεί τα πρότυπα GS1 στην εφοδιαστική του αλυσίδα με εξαιρετικά αποτελέσματα.

H 441 ABYY (Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού) θέλοντας να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της αποθήκης και να ελαχιστοποιήσει ή ακόμη και να εξαλείψει τα σφάλματα, υιοθέτησε τα διεθνή πρότυπα GS1 εφαρμόζοντας GS1 Datamatrix Barcode στα φαρμακευτικά σκευάσματα που παράγει η ίδια καθώς και σε όλα τα προϊόντα που λαμβάνει από τους προμηθευτές.

Ως αποτέλεσμα, η ακρίβεια των αποθεμάτων βελτιώθηκε στo 96%, ο χρόνος διαχείρισης των παραγγελιών μειώθηκε κατά 25% έως 30%, και το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε στο 3%. Η 441 ΑΒΥΥ μείωσε σημαντικά το κόστος της εφοδιαστικής της αλυσίδας ενώ μπορεί πλέον να εκτελέσει γρηγορότερα ανακλήσεις, αν αυτό απαιτηθεί. Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν την υιοθέτηση των προτύπων GS1 σε άλλες δυο περιφερειακές αποθήκες.

 

ABYY Photo

contact rs