Νέα

Barcode Verification

Ειδικά για εσάς που εξάγετε, καλό είναι να γνωρίζετε ότι σε κάποιες χώρες τα σημεία λιανικής ζητούν τα προϊόντα να συνοδεύονται από GS1 Verification Report .

Με τον τρόπο αυτό:

  • αποφεύγετε περιττά κόστη από επανεκτυπώσεις

  • διευκολύνετε τις συναλλαγές σας με τους εμπορικούς συνεργάτες σας

Περισσότερες πληροφορίες

BarcodeVerification

contact rs