Νέα

Barcode Verification

Εξασφαλίστε ότι οι ετικέτες σας σκανάρονται παντού και με την πρώτη προσπάθεια!

Στείλτε μας για έλεγχο δείγματα των ετικετών σας ώστε να ελέγξουμε ότι τηρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές, για να μην παρουσιάζονται καθυστερήσεις στα ταμεία και σε άλλα σημεία διακίνησης των προϊόντων σας.

Αν εντοπίσουμε προβλήματα, θα σας υποδείξουμε τις λύσεις ώστε οι εκτυπώσεις σας να είναι άρτιες.

Ειδικά για εσάς που εξάγετε, καλό είναι να γνωρίζετε ότι σε κάποιες χώρες τα σημεία λιανικής ζητούν τα προϊόντα να συνοδεύονται από GS1 Verification Report .

Με τον τρόπο αυτό:

  • αποφεύγετε περιττά κόστη από επανεκτυπώσεις

  • διευκολύνετε τις συναλλαγές σας με τους εμπορικούς συνεργάτες σας

Περισσότερες πληροφορίες

BarcodeVerification

contact rs