Νέα

Εσείς είστε καταχωρημένοι στο GEPIR;

Το GEPIR τροφοδοτείται με στοιχεία από τους ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ εθνικούς φορείς GS1. Κατά συνέπεια η καταχώρηση των επιχειρήσεων σε αυτό συνεπάγεται και την αυτόματη ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ των κωδικών GS1 που αυτές χρησιμοποιούν για τη διακίνηση των προϊόντων τους.

Γνωρίζετε ότι…

  • Το GEPIR παρέχει πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες επαφής για περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις σε πάνω από 100 χώρες.

  • Το GEPIR είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που διασυνδέει τις βάσεις δεδομένωντων εθνικών γραφείων που εκπροσωπούν τον GS1 σε κάθε χώρα.

  • Το GEPIR παρέχει πληροφορίες μόνο σχετικά με την επιχείρηση στην οποία ανήκει ο κωδικός barcode με τον οποίο πωλείται ένα προϊόν. Αυτή η επιχείρηση μπορεί να κατασκευάζει τα προϊόντα της οπουδήποτε στον κόσμο.

  • Πολλοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων εθνικών γραφείων-μελών του GS1, έχουν αναπτύξει εφαρμογές διασύνδεσης με το δίκτυο GEPIR μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Ποιοί χρησιμοποιούν το GEPIR;

  • Οι τελικοί καταναλωτές, προκειμένου να βρούν πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα φέρουν κωδικούς barcode.

  • Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των εμπορικών συνεργατών τους.

 

GEPIRCapture

contact rs