Νέα

Project GS1 eCash

Σκοπός του είναι η προτυποποίηση των διαδικασιών χρησιμοποιώντας κωδικούς GS1 όπως τους GTINs, τους GLNs και τα GS1 128 barcodes καθώς και τα GS1 eCom messages.

Στο project συμμετέχουν ήδη οι κεντρικές τράπεζες σχεδόν όλων των χωρών ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που έγινε πρόσφατα μέλος του GS1 Association Greece για τον σκοπό αυτό.

Περισσότερα: http://www.gs1.org/docs/ecom/GS1_eCom_Deutsche_Bundesbank.pdf 

bank

contact rs