Νέα

Project GS1 eCash

Το project GS1 eCash αφορά στη χρήση των προτύπων GS1 στο κύκλωμα διακίνησης χρημάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών (των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ), αλλά και την ανταλλαγή τυποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ τους. Βασίστηκε στην εφαρμογή που είχε ήδη αναπτύξει από το 2006 η γερμανική κεντρική τράπεζα (Deutsche Bundesbank) σε συνεργασία με τον GS1 Γερμανίας.

Σκοπός του είναι η προτυποποίηση των διαδικασιών χρησιμοποιώντας κωδικούς GS1 όπως τους GTINs, τους GLNs και τα GS1 128 barcodes καθώς και τα GS1 eCom messages.

Στο project συμμετέχουν ήδη οι κεντρικές τράπεζες σχεδόν όλων των χωρών ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που έγινε πρόσφατα μέλος του GS1 Association Greece για τον σκοπό αυτό.

Περισσότερα: http://www.gs1.org/docs/ecom/GS1_eCom_Deutsche_Bundesbank.pdf 

bank

contact rs