Κωδικοποίηση για Εκπτωτικά κουπόνια

Ένα εκπτωτικό κουπόνι καλείται να κωδικοποιήσει μία εκπτωτική ενέργεια καθώς και την αξία της έκπτωσης. Για τη δημιουργία κωδικού για εκπτωτικό κουπόνι, απαιτείται η έκδοση ειδικού προθέματος από τον GS1 που επιτρέπει τη δημιουργία ενός κωδικού GTIN-13 ειδικής δομής, ώστε να περιλαμβάνει την αξία της έκπτωσης και να εξασφαλίζει ταυτόχρονα την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του κουπονιών αυτών από τα ταμεία.

Στην Ελλάδα αποδίδουμε προθέματα κουπονιών που κωδικοποιούν την αξία έκπτωσης σε ευρώ, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υιοθετήσει το νόμισμα του ευρώ. Ξεκινούν από το ειδικό πρόθεμα 981 ή 982 ή 983 και ανάλογα με τη δομή τους μπορούν να κωδικοποιούν αξία έκπτωσης με ένα ή με δύο δεκαδικά ψηφία, από 0€ έως και 99,9€.

Η απεικόνιση των κωδικών GTIN-13 των εκπτωτικών κουπονιών γίνεται με χρήση του συμβόλου barcode EAN-13 και ισχύουν οι προδιαγραφές μεγέθους και εκτύπωσης του συστήματος GS1.

contact rs