Νέα


Αναγκαιότητα μεγαλύτερης χρήσης προτύπων για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας - Έρευνα του οργανισμού προτύπων GS1

Κύρια συμπεράσματα της έρευνας:

  • Το 95% των συμμετεχόντων αξιολόγησε τον ρόλο των Προτύπων για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας (interoperability) με περισσότερα από 4 στα 6 αστέρια
  • Το 63% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως το βασικό εμπόδιο στην εφαρμογή Προτύπων είναι η έλλειψη γνώσης
  • Το 94% των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών θα έπρεπε να είναι διαλειτουργικά
  • Το 81% των συμμετεχόντων θεωρεί πως τα Διεθνή Πρότυπα GS1 είναι κατάλληλα ως μια προτυποποιημένη Αρχιτεκτονική Ανταλλαγής Ανοικτών Δεδομένων

Ο κλάδος των μεταφορών προσπαθεί να γίνει πιο ψηφιακός. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα πρότυπα, ωστόσο πολλά δεν είναι ακόμη διαλειτουργικά. Ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Έργου FENIX (FENIX Project), ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων GS1 έχει διερευνήσει πού και ποια κενά προτυποποίησης υπάρχουν στα δίκτυα διατροπικών μεταφορών και στις ψηφιακές πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας και, κυρίως, πού μπορούν να βρεθούν μελλοντικές ευκαιρίες. Η βάση για αυτά τα ευρήματα προέρχεται από μια διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό GS1, η οποία εμπλουτίστηκε και από είκοσι σε βάθος συνεντεύξεις ειδικών του Κλάδου Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Αυτή η νέα διεθνής μελέτη είχε στόχο να καθορίσει πώς τα πρότυπα επηρεάζουν τον κλάδο των logistics, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτές οι πλατφόρμες προσφέρουν, για παράδειγμα, Υπηρεσίες Παρακολούθησης και Ανίχνευσης (Track and Trace), υπολογισμούς Εκτιμώμενων Χρόνων Άφιξης (ETA), Σχεδιασμό Δρομολογίων (Route Planning), Υπηρεσίες Ανταλλαγής Εμπορικών Δεδομένων όπως τιμολόγια ή δελτία παράδοσης και τέλος Εργαλεία Διαχείρισης Μεταφορών (Transport Management Tools) για τον προγραμματισμό χωρητικότητας.

To 94% των 112 συμμετεχόντων συμφώνησε πως τα ανταλλασσόμενα δεδομένα μέσω ψηφιακών πλατφορμών θα έπρεπε να είναι διαλειτουργικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Μεταφορών (Transport Management Systems) τους ή τις Πλατφόρμες Συμμόρφωσης (Compliance Platforms). Το 44% των συμμετεχόντων αξιολόγησε το ρόλο των Προτύπων για απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα με 6 από 6 αστέρια. Στο ίδιο ερώτημα, ένα περαιτέρω 30.5% αξιολόγησε το ρόλο των Προτύπων με 5 από 6 αστέρια και το 20.3% με 4 από 6 αστέρια. Όταν ερωτήθηκαν τι θα ήθελαν να συναντήσουν στο μέλλον στα διατροπικά logistics και τις διαμεταφορές, το 79% απάντησε πως επιθυμεί να δει λιγότερες έντυπες διαδικασίες και περισσότερες ηλεκτρονικές συνεργασίες μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το 75.4% επιθυμεί να δει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και το 70.2% επεσήμανε την ανάγκη διευρυμένης εφαρμογής υφιστάμενων Προτύπων. Σχετικά με τα υφιστάμενα Πρότυπα, το 81% των συμμετεχόντων θεωρεί πως τα Διεθνή Πρότυπα GS1 είναι κατάλληλα (για το μέλλον των logistics) ως μια αρχιτεκτονική ανοιχτής ανταλλαγής δεδομένων, όπως ακριβώς εκείνη του Έργου FENIX.

Η έλλειψη γνώσης είναι, μεταξύ όλων, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή Προτύπων

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο ειδικός logistics Δρ. Phanthian Zuesongdham, Επικεφαλής Ψηφιακού και Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού της Λιμενικής Αρχής του Λιμένος Αμβούργου (AöR) και μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ψηφιακών Μεταφορών και Logistics (EU Digital Transport & Logistics Forum - DTLF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Η πρόκληση είναι να υπάρξει διαφάνεια σχετικά με τα υφιστάμενα Πρότυπα. Αυτή τη στιγμή απλά δεν υπάρχει κάποια εικόνα για αυτά. Είναι μια…ζούγκλα!». Το 63% των συμμετεχόντων επιβεβαίωσε ότι η έλλειψη γνώσης είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή Προτύπων. Μια άλλη οπτική της κατάστασης, σύμφωνα με το 40,4% των συμμετεχόντων, είναι η μηδενική ή πολύ χαμηλή συμβατότητα με τις δικές τους απαιτήσεις συστημάτων. Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση σε τεχνικό επίπεδο, το 66,7% των συμμετεχόντων διαπίστωσε την ανάγκη προτυποποίησης κατά την εφαρμογή νέων μεθόδων ανταλλαγής δεδομένων και το 50,9% δήλωσε ότι υπάρχει απαίτηση για νέες μορφές μηνυμάτων πέρα από το Πρότυπο UN/EDIFACT. Σε σημασιολογικό επίπεδο, το 54,9% των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε στην αναμφισβήτητη αναγνώριση θέσεων που εμπλέκονται σε διεργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ το 50,9% ανέδειξε ανάγκη για χρήση Προτύπων για τον προσδιορισμό εμπορευμάτων και αγαθών υπό μεταφορά από τον πωλητή στον αγοραστή.

Στο ερώτημα ποια Πρότυπα θα μπορούσαν να ταιριάζουν σε μια Ανοιχτή Αρχιτεκτονική Ανταλλαγής Δεδομένων, το 95,2% των ερωτηθέντων απάντησε τα Πρότυπα JSON και XML σε τεχνικό επίπεδο, ενώ σε σημασιολογικό επίπεδο το 81% ανέδειξε τα Διεθνή Πρότυπα GS1. Ωστόσο, ό,τι κι αν χρησιμοποιείται, ο πυρήνας της αρχιτεκτονικής ανοιχτών δεδομένων είναι, σύμφωνα με τον κ. Rudy Hemeleers, Σύμβουλο Στρατηγικής και Κανονισμών Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics στην επιχείρηση 51Biz & PPMB Luxembourg, και συνεργάτη του έργου της ΕΕ FEDeRATED, ότι «Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα όταν πραγματοποιείται ένα γεγονός Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Για αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα Πρότυπα UN/CEFACTeCMR και τα Πρότυπα Αναγνώρισης GS1 τα οποία συμπληρώνονται από την Οντολογία του Δικτύου Πλατφορμών FEDeRATED η οποία για την εφοδιαστική αλυσίδα είναι θεμελιωμένη σε γεγονότα logistics».

Επιπλέον, σε τομείς όπου τα Πρότυπα μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της διαφάνειας, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Logistics αναγνώρισαν το Έγγραφο Μεταφοράς (Transport Document) ως ύψιστης σημασίας τομέα με 90,9%. Οι Πάροχοι Λύσεων Πληροφορικής (ΙΤ) θεωρούν ότι ένα Πρότυπο για θέσεις σχετιζόμενες με διεργασίες logistics είναι το πιο σημαντικό σε ποσοστό 71,4%. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τον Captain Andreas M. van der Wurff, Διευθυντή Βελτιστοποίησης Λιμένων στην επιχείρηση Maersk Line Netherlands B.V., ο οποίος τόνισε πως «Ο προτυποποιημένος προσδιορισμός των θέσεων και τοποθεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Για διάφορους λόγους, στην κοινότητα των θαλάσσιων μεταφορών, υπάρχει ένα μεγάλο κενό συμφωνίας των εμπλεκόμενων, ιδιαιτέρως σε αυτό το θέμα». Ο κ. Frank Knoors, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Logit One NV και συνεργάτης στο Έργο FENIX, είναι πεπεισμένος ότι «Η ορατότητα είναι και θα γίνεται όλο και πιο σημαντική στην εφοδιαστική αλυσίδα και επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη ορατότητας».

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Logistics και οι Πάροχοι Λύσεων Πληροφορικής (ΙΤ) θεωρούν ότι ο Κωδικός Θέσης GS1 GLN (Global Location Number) είναι το βέλτιστο Πρότυπο για την αναγνώριση μιας θέσης ή τοποθεσίας, με το 71% και το 75% των συμμετεχόντων αντίστοιχα να δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ήδη τους Κωδικούς GLN στα συστήματά τους. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν στο ότι «Η εισαγωγή προτυποποιημένων πρωτοκόλλων και μορφών δεδομένων θα συμβάλει στην αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης των διεργασιών, στη μείωση της χειρωνακτικής παρέμβασης, στη μείωση της πολυπλοκότητας και στην αποφυγή λαθών», όπως τονίζει ο κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, International Freight Forwarding Manager της επιχείρησης – Παρόχου Υπηρεσιών Logistics SYNERGY S.A.

Κενά γνώσης των στελεχών επιχειρήσεων σε Πρότυπα Ανταλλαγής Δεδομένων: Κύριος παράγοντας στις προκλήσεις διαλειτουργικότητας

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επεσήμαναν στις απαντήσεις τους πως τα Πρότυπα Δεδομένων συμβάλλουν ουσιαστικά και σημαντικά σε μια αποτελεσματική, αποδοτική και διαλειτουργική ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η χρήση Προτύπων Δεδομένων είναι αυτή που μειώνει την προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων και ψηφιακών πλατφορμών και βελτιώνει την επακόλουθη διαλειτουργικότητα.

Εδώ, ωστόσο, εντοπίζεται ένα παράδοξο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά του κλάδου των logistics είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν τυποποιημένες μορφές ανταλλαγής δεδομένων και πιο πιθανό να χρησιμοποιούν εξατομικευμένες, ιδιωτικές λύσεις. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί και ποικίλλουν από την έλλειψη, για παράδειγμα, γνώσης σχετικά με υπάρχουσες εφαρμογές λογισμικού με προσαρμοσμένα Πρωτόκολλα API ή μορφές ανταλλαγής δεδομένων έως υποτιθέμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτών των εξατομικευμένων λύσεων.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «European Federated Network of Information eXchange in LogistiX», εν συντομία, «FENIX», είναι προσβάσιμη διαδικτυακά:https://fenix-network.eu/research/  

Σχετικά με το European Federated Network of Information eXchange in LogistiX

Η τρέχουσα έλλειψη διαλειτουργικής και δικτυωμένης ανταλλαγής δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι το κύριο εμπόδιο για να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες μεταφοράς και logistics στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Πολλές μη αυτόματες καταχωρίσεις, μη ψηφιακά έγγραφα μεταφοράς εμπορευμάτων, δυσκίνητες τελωνειακές διαδικασίες και σχεδόν καθόλου ουδέτερα και μη επικαλυπτόμενα πρότυπα δυσχεραίνουν το έργο των Παρόχων Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το Δίκτυο FENIX αναπτύσσει την πρώτη Ομοσπονδιακή Αρχιτεκτονική Ανταλλαγής Δεδομένων που εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή κοινότητα logistics των αποστολέων, των Παρόχων Υπηρεσιών Logistics, των Παρόχων Υποδομών Μεταφορών, των πόλεων και των Δημόσιων Αρχών. Ο στόχος είναι η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των υφιστάμενων και νέων συστημάτων πληροφορικής της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα, η ευρωπαϊκή κοινότητα logistics των αποστολέων, των Παρόχων Υπηρεσιών Logistics, των Παρόχων Υποδομών Μεταφορών, των πόλεων και των Δημόσιων Αρχών θα επωφεληθεί από αυτό το Δίκτυο. Στο τέλος της περιόδου του έργου, τον Απρίλιο του 2023, το μη κερδοσκοπικό, ανοιχτού κώδικα και ομοσπονδιακό δίκτυο μεταφορών και logistics θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους τους συμμετέχοντες στην ΕΕ για πρακτική χρήση.

Το Έργο ακολουθεί τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ψηφιακών Μεταφορών και Logistics (EU Digital Transport and Logistic Forum - DTLF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι να παρασχεθεί σε όλους τους φορείς της βιομηχανίας μεταφορών και logistics ένα έγκυρο, ομοσπονδιακό δίκτυο ως πλατφόρμα για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων στα πλαίσια Επιχειρήσεων-Αρχών (Business-to-Administration (B2A)) και μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business (B2B)). Για το σκοπό αυτό, το Έργο FENIX βασίζεται σε ευρήματα από τα έργα Horizon 2020, Aeolix και Selis, τα οποία έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

EEflagh 
    Συγχρηματοδοτούμενο από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

2022 04 13 GS1 Fenix Onepager 297x210 G


contact rs