Νέα

Η υπηρεσία μας Barcode Verification επεκτείνεται!

Ανταποκρινόμενοι στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των μελών μας για συμμόρφωση με προδιαγραφές Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών, καθώς και απαιτήσεων του εμπορίου, προβήκαμε σε επέκταση της υπηρεσίας verification, δηλαδή ποιοτικού ελέγχου GS1 barcodes και σε 2D Σύμβολα.

Πλέον του ελέγχου 1D Linear Barcodes, είναι πια εφικτός και ο έλεγχος 2D Συμβόλων Barcodes όπως GS1 DataMatrix και GS1 QR Code, αλλά και σύνθετων GS1 DataBar Barcodes (εκδοχές Expanded και Expanded Stacked), τα οποία καλύπτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ανάδειξης πολλαπλών πληροφοριών που σχετίζονται με τα προϊόντα (πχ. ημ/νίες λήξης, ημ/νίες παραγωγής, κωδικούς παρτίδας, serial numbers).

Μέσω της υπηρεσίας μπορεί να επιβεβαιώθεί η ορθή εφαρμογή των 2D barcodes και των δεδομένων τους σύμφωνα με τις Προδιαγραφές GS1, καθώς και η σωστή εκτύπωσή τους σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ISO/IEC. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται προβλήματα μη αναγνωσιμότητας, που συνήθως δημιουργούν επιπλέον κόστη.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων εξάγονται και οι σχετικές, μοναδικές για κάθε ελεγχόμενο προϊόν, αναφορές ελέγχου GS1 Verification Reports, οι οποίες υπενθυμίζουμε ότι εκδίδονται μόνο από γραφεία GS1 στην αγγλική γλώσσα.

Η υπηρεσία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη του GS1 Association-Greece.

barcode ver

contact rs