Τα πλεονεκτήματα των barcodes, μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

 • Μείωση σφαλμάτων που προκύπτουν από την πληκτρολόγηση δεδομένων

 • Εξασφάλιση ποιοτικών πληροφοριών

 • Τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα

 • Αυξημένη παραγωγικότητα

 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων και διαδικασιών αποθήκευσης

 • Παρακολούθηση πωλήσεων και αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο

 • Δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης των εμπορευμάτων σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Άμεσοι χρόνοι παραγγελίας και παράδοσης

 • Μείωση κόστους κ.α.

 

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το σύστημα GS1 μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών τύπων γραμμωτού κώδικα, ανάλογα με την εφαρμογή. Κι’ αυτό γιατί ο κάθε τύπος γραμμωτού κώδικα έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες Οι τύποι των barcodes που χρησιμοποιούνται από τα πρότυπα GS1 διαχωρίζονται σε γραμμικά (linear- 1D) και δισδιάστατα (2D) και είναι οι εξής:

GS1 Barcodes Family

 

Περισσότερα...

 

EAN/UPC

 • Προορίζονται για χρήση στα σημεία λιανικής πώλησης (POS).

 • Όταν χρησιμοποιείται τόσο σε περιβάλλον POS όσο και σε περιβάλλον logistics, το σύμβολο θα πρέπει να είναι εκτυπωμένο σε μέγεθος μεγαλύτερο του κανονικού.

 • Η χρήση του περιορίζεται για την απεικόνιση Διεθνών Κωδικών Αναγνώρισης GS1, καθώς και Ειδικών Κωδικών Αναγνώρισης για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η κωδικοποίηση Μονάδων Εμπορίας Μεταβλητής Μέτρησης και η εσωτερική κωδικοποίηση.

GS1 DataBar (παλαιότερα γνωστό ως RSS)

 • Αποτελούν μια οικογένεια συμβόλων που μπορούν να αναγνωσθούν στα σημεία λιανικής πώλησης (POS), είναι μικρότερα από τα σύμβολα EAN/UPC και μπορούν να απεικονίσουν και πρόσθετες πληροφορίες όπως αύξοντες αριθμούς, αριθμούς παρτίδας και ημερομηνίες λήξης.

 • Έχει ήδη εγκριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η χρήση των συμβόλων GS1 για τη σήμανση υγειονομικών προϊόντων που δεν πωλούνται στα σημεία λιανικής πώλησης (POS).

GS1-128 (παλαιότερα γνωστό ως UCC/EAN-128 ή EAN-128)

 • Τα σύμβολα GS1-128 (UCC/EAN-128) μπορούν να απεικονίσουν όλους τους Κωδικούς Αναγνώρισης GS1 μαζί με πρόσθετες πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση αντικειμένων που πωλούνται στα σημεία λιανικής πώλησης (POS).

Composite Component

 • Το σύμβολο CompositeComponent (Σύνθετο Στοιχείο) είναι το μόνο «γραμμικό 2-διάστατο» σύμβολο που περιλαμβάνεται στο σύστημα GS1.

 • Ονομάζεται “Σύνθετο Στοιχείο”, επειδή χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ένα γραμμικό σύμβολο όπως το GS1-128 ή το GS1 DataBar (RSS).

ITF-14

Τα σύμβολα ITF-14 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απεικόνιση Κωδικών Αναγνώρισης GTIN, μπορούν να εκτυπωθούν απευθείας σε χαρτοκιβώτια από κυματοειδές χαρτόνι, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση αντικειμένων που πωλούνται στα σημεία λιανικής πώλησης (POS).

GS1 DataMatrix

 • Το σύμβολο GS1 DataMatrix είναι το μόνο "2-διάστατο" σύμβολο που περιλαμβάνεται στο Σύστημα GS1 και με την πάροδο του χρόνου είναι αυτό που επιλέγεται όλο και περισσότερο για εφαρμογές του Τομέα Υγείας.

 •  Επειδή το σύμβολο GS1 DataMatrix απαιτεί τη χρήση σαρωτών τύπου κάμερας, για την ώρα χρησιμοποιείται μόνο για τη σήμανση υγειονομικών προϊόντων που δεν πωλούνται στα σημεία λιανικής πώλησης (POS).

GS1 QR Code

Το QRCode είναι ένα “2-διάστατο” σύμβολο barcode που δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης πολλών πληροφοριών σε περιορισμένη επιφάνεια. Διαβάζεται από imagescanners και σύγχρονα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Χρησιμοποιείται κυρίως για λόγους marketing και με σκοπό να απεικονίσει ένα URL, ώστε ο καθένας να αντλεί με εύκολο και άμεσο τρόπο επιπρόσθετες πληροφορίες για μία εταιρία, ένα προϊόν, κλπ.Η συμβολογία GS1 QRCode απεικονίζει το GTIN ενός συγκεκριμένου προϊόντος μαζί με έναν νέο Δείκτη Εφαρμογής (ExtendedPackagingInformation) που περιέχει ένα URL με περαιτέρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν. Απαιτεί και αυτό imagescanners για να διαβαστεί, δεν αντικαθιστά το barcodeEAN-13 του προϊόντος καθώς δεν διαβάζεται στο POS με την τρέχουσα υποδομή, και υπάρχει μόνο συμπληρωματικά.

Ειδικές Δομές Κωδικών

Ένα προϊόν, του οποίου το κόστος εξαρτάται από μέτρηση η οποία είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη, μπορεί να κωδικοποιηθεί είτε με ένα κωδικό GTIN, ο οποίος θα σημανθεί με ένα barcode GS1 DataBar, είτε με τους Εθνικούς Κωδικούς προϊόντων Μεταβλητής Μέτρησης. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόντα που πωλούνται, παραγγέλνονται ή παράγονται σε ποσότητες οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς, όπως φρούτα και λαχανικά, κρέας, τυρί, σχοινιά, αλυσίδες, υφάσματα, μοκέτες, κλπ. 

Μονάδες Εμπορίας Μεταβλητής Μέτρησης που προορίζονται για Λιανική Πώληση

Σε αντίθεση με τα προϊόντα σταθερής μέτρησης, τα μεταβλητής μέτρησης έχουν κάποιο (-α) χαρακτηριστικό (-α) το (-α) οποίο (-α) είναι μεταβαλλόμενο (-α) ενώ τα υπόλοιπα είναι σταθερά. Μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι το βάρος, η ποσότητα, το πλήθος των περιεχόμενων τεμαχίων, ή ο όγκος. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι φρούτα και λαχανικά, κρέας, γαλακτοκομικά, σχοινιά, αλυσίδες, υφάσματα, χαλιά, ρολά διαφόρων ειδών κλπ.

Κωδικός GTIN σε Σύμβολο Barcode GS1 DataBar

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κωδικός GTIN για την αναγνώριση του προϊόντος μεταβλητής μέτρησης τότε το σύμβολο GS1 DataBar και οι εκδοχές Expanded ή Expanded Stacked προτείνονται για χρήση επί φρέσκων προϊόντων. Ο συνδυασμός του GS1 DataBar και των Δεικτών Εφαρμογής προσφέρει μια διεθνή λύση για τα προϊόντα μεταβλητής μέτρησης. Σε αντίθεση με τους Εθνικούς Κωδικούς Περιορισμένης Κυκλοφορίας (Restricted Circulation Numbers – RCNs) οι Κωδικοί GTIN και το σύμβολο barcode GS1 DataBar μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο. Η διεθνής υιοθέτηση των συμβόλων GS1 DataBar είναι μια τρέχουσα διαδικασία, ειδικά στον τομέα των φρέσκων τροφίμων. 

Εθνικοί Κωδικοί Περιορισμένης Κυκλοφορίας σε Σύμβολο Barcode EAN/UPC

Όταν χρησιμοποιούνται οι Εθνικοί Κωδικοί Περιορισμένης Κυκλοφορίας (Restricted Circulation Numbers – RCNs) δεδομένα ποσότητας ή τιμής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κωδικό ώστε να «διαβάζονται» στα σημεία λιανικής πώλησης.Ένας Εθνικός Κωδικός RCN γενικά αποτελείται από ένα Ειδικό Πρόθεμα GS1, έναν κωδικό αναφοράς και ψηφία τα οποία σχετίζονται με το βάρος, την ποσότητα ή την τιμή.

Η μέτρηση ή η τιμή μπορεί να είναι 4 ή 5 ψηφία και μπορεί να περιλαμβάνει ένα ειδικό ψηφίο ελέγχου εσωτερικά, επιπλέον του τελευταίου ψηφίου ελέγχου του κωδικού όπως ισχύει στους Κωδικούς GS1. Η ακριβής δομή καθορίζεται από τους Εθνικούς Οργανισμούς GS1 για τις χώρες ευθύνης τους.
Ο κωδικός προϊόντων μεταβλητής μέτρησης μπορεί να αποδοθεί κατά περίπτωση από:

 • Τον Λιανέμπορο (από τη δυναμικότητα που έχει διαθέσιμη ο Εθνικός Οργανισμός GS1)

 • Τον Προμηθευτή από ένα εύρος αριθμών που του αποδίδεται από το Εθνικό Γραφείο GS1

 • Τον Εθνικό Οργανισμό GS1 εφόσον κάποιος γενικός αριθμός έχει αποδοθεί για συγκεκριμένο είδος προϊόντων

Το Ειδικό Πρόθεμα των Εθνικών Κωδικών Περιορισμένης Κυκλοφορίας RCN επιλέγεται από τα Εθνικά Γραφεία GS1 και το εύρος προθεμάτων 02 και 20 έως 29.
Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν Κωδικοί RCN η απεικόνισή τους πρέπει να γίνεται με σύμβολα barcodes EAN/UPC.
Για την Ελληνική Αγορά και τον παραγωγό/προμηθευτή, η κωδικοποίηση προϊόντων μεταβλητής μέτρησης λιανικής πώλησης γίνεται με βάση τη μέτρηση του βάρους και η δομή του κωδικού μεταβλητής μέτρησης βάρους είναι η ακόλουθη:

 

Για τον παραγωγό/προμηθευτή: 

Ειδικό Πρόθεμα

Ειδικό Εταιρικό Πρόθεμα GS1

Κωδικός Αναφοράς Είδους

Βάρος

Ψηφίο Ελέγχου

26 ή 27 ή 29

Ν1 Ν2 Ν3

Ν4 Ν5

Β1 Β2 Β3 Β4 Β5

C

Για τον λιανέμπορο:

Ειδικό Πρόθεμα

Κωδικός Αναφοράς Είδους

Τιμή Πώλησης (Τ) ή Βάρος (Β)

Ψηφίο Ελέγχου

02

Ν1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν5

Τ1   Τ2   Τ3   Τ4   Τ5

C

20 ή 21

Ν1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν5

Β1   Β2   Β3   Β4   Β5

C

Η τιμή πώλησης που περιέχεται στον κωδικό μπορεί να είναι μέχρι 999 ευρώ και 99 λεπτά. Αντίστοιχα, το βάρος που περιέχεται στον κωδικό μπορεί να είναι μέχρι 99 κιλά και 999 γραμμάρια.

Προσοχή:

Οι κωδικοί προϊόντων λιανικής πώλησης Μεταβλητής Μέτρησης αποτελούν εθνικές λύσεις και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξαγωγές. Οι εταιρίες που επιθυμούν να εξάγουν προϊόντα λιανικής πώλησης Μεταβλητής Μέτρησης θα πρέπει να ακολουθήσουν τις δομές κωδικών που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα προορισμού των προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. 

Μονάδες Εμπορίας Μεταβλητής Μέτρησης που δεν προορίζονται για Λιανική Πώληση

Ως μονάδες εμπορίας μεταβλητής μέτρησης θεωρούνται προϊόντα που πωλούνται και διανέμονται μεταξύ των εμπορικών εταίρων και δεν προορίζονται για λιανική πώληση. Τέτοια παραδείγματα είναι:

 • Τεμάχια που παραγγέλλονται χύδην (πχ. προϊόντα που πωλούνται με βάση το κιλό όπως τα λαχανικά και τα φρούτα ή με βάση το μήκος όπως χαλιά ή καλώδια)

 • Τεμάχια που πωλούνται ως κομμάτι ενός μεγαλύτερου αρχικού τεμαχίου όπως όπως ένα μπαστούνι τυρί ή ένα κομμάτι κρέατος

 • Προκαθορισμένες ομάδες προϊόντων μεταβλητής μέτρησης που προορίζονται για καταναλωτές στο λιανικό εμπόριο, όπως για παράδειγμα ένα κιβώτιο που περιέχει δέκα κομμάτια κοτόπουλο ή έξι κομμάτια τυρί ή δώδεκα ψάρια ιχθυοτροφείου

Για την αναγνώριση των προϊόντων αυτών, χρησιμοποιείται ο κωδικός GTIN-14 με δείκτη 9 στην αρχή του κωδικού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του και καθορίζει την ύπαρξη κάποιας πρόσθετης πληροφορίας (μέτρηση/διάσταση/πλήθος).Όταν για μία μονάδα λιανικής υπάρχουν περισσότερες από μία διαφορετικές μονάδες χονδρικής, κάθε μία από αυτές θα πρέπει να φέρει ένα ξεχωριστό GTIN-14 με δείκτη 9.

Το ακόλουθο είναι ένα πλήρες παράδειγμα κωδικοποίησης για χρήση σε σύμβολο barcode GS1-128 και απεικόνιση του καθαρού βάρους σε kg:

AI

GTIN

AI

Μέτρηση

01

9  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12  C

310(Χ)

M1  M2  M3  M4  M5  M6

 Ο κωδικός μίας Μονάδας Εμπορίας Μεταβλητής Μέτρησης που δεν προορίζεται για λιανική πώληση μπορεί να απεικονιστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Προτιμότερη είναι η απεικόνιση με barcode GS1-128 χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Εφαρμογής - AI (01) για τον Κωδικό GTIN και έναν AI από το (310x) έως το (316x) για το βάρος ή τον Δείκτη Εφαρμογής - AI (8001) για τις διαστάσεις (για προϊόντα παραγόμενα σε μορφή ρολού)

 • Με barcode ITF-14 για την απεικόνιση του GTIN, σε συνδυασμό με GS1-128 για τις μετρήσεις

Η μέτρηση εκφράζεται πάντα με έξι ψηφία και η μονάδα μέτρησης προσδιορίζεται από τον Δείκτη Εφαρμογής (AI). Η θέση της υποδιαστολής υποδεικνύεται από το τελευταίο ψηφίο x του AI. Για παράδειγμα, η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποδιαστολή ενώ η τιμή 3 σημαίνει ότι υπάρχουν 3 δεκαδικά ψηφία, π.χ. 005250 με ΑΙ (3103) υποδηλώνει 5,25kg.

Ακολουθεί σύμβολο Barcode GS1-128 που κωδικοποιεί το GTIN προϊόντος μεταβλητής μέτρησης (βάρος) (01) και το καθαρό βάρος της συσκευασίας (σε kg) (3103):

ΕΑΝ128

Κουπόνια

Η κωδικοποίηση εκπτωτικών κουπονιών καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο με τη χρήση GTIN-13 ειδικής δομής έτσι ώστε να περιλαμβάνει την αξία της έκπτωσης και να εξασφαλίζει ταυτόχρονα την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του κουπονιών αυτών από τα ταμεία. Ο Διεθνής Κωδικός Κουπονιών (Global Coupon Number) προσφέρει μοναδική διεθνή κωδικοποίηση μόνο για ένα ψηφιακό κουπόνι, με έναν προαιρετικό σειριακό αριθμό. Χρησιμοποιούν το Δείκτη Εφαρμογής AI (255). Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ισχύουν τα εξής:  

Ειδικό Πρόθεμα GS1

Ειδικό Εταιρικό Πρόθεμα

Κωδικός Αναφοράς Κουπονιού

Αξία Έκπτωσης

Ψηφίο Ελέγχου

981

Α1 Α2 Α3 Α4

Κ1 Κ2

Τ1 Τ2 Τ3

C

982

Β1 Β2 Β3 Β4

Κ1 Κ2

Τ1 Τ2 Τ3

C

983

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4

Κ1 Κ2

Τ1 Τ2 Τ3

C

Για καλύτερη κατανόηση ακολουθούν παραδείγματα έκπτωσης με αντίστοιχη χρήση των παραπάνω προθεμάτων:

 • Πρόθεμα 981: η αξία της έκπτωσης εκφράζεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου (π.χ. αξία έκπτωσης στον κωδικό ‘118’ σημαίνει έκπτωση 11 ευρώ και 80 λεπτά).

 • Πρόθεμα 982: η αξία της έκπτωσης εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (π.χ. αξία έκπτωσης στον κωδικό ‘075’ σημαίνει έκπτωση 75 λεπτά του ευρώ).

 • Πρόθεμα 983: η αξία της έκπτωσης εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (π.χ. αξία έκπτωσης στον κωδικό ‘075’ σημαίνει έκπτωση 75 λεπτά του ευρώ).

 Η απεικόνιση των παραπάνω κωδικών γίνεται με χρήση του συμβόλου barcode EAN-13 και ισχύουν οι προδιαγραφές μεγέθους και εκτύπωσης του Συστήματος GS1. 

Ακολουθούν Παραδείγματα συμβόλων EAN-13 και χρήσης Κωδικών Κουπονιών από Προθέματα 981 και 982: 

981  982

 

Σημείωση: Στην περίπτωση δείγματος δωρεάν, τότε το πεδίο Αξία Έκπτωσης παίρνει την τιμή 000.

GTIN-8

Οι κωδικοί GTIN-8 αποδίδονται μόνο σε προϊόντα που το μέγεθός τους δεν επιτρέπει τη χρήση ενός barcode ΕΑΝ-13 ή UPC-A και χορηγούνται μεμονωμένα από τους εθνικούς οργανισμούς GS1.

Πριν καταλήξει ότι χρειάζεται έναν κωδικό GTIN-8, η ενδιαφερόμενη εταιρία θα πρέπει πρώτα να μελετήσει μαζί με τον υπεύθυνο εκτύπωσης όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την εκτύπωση ενός barcode EAN-13, όπως:

 • Αν το μέγεθος του barcode μπορεί να μειωθεί τόσο ώστε να εξασφαλίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ποιότητα εκτύπωσής του (πχ. μείωση μεγέθυνσης συμβόλου).

 • Αν μπορεί να αλλάξει η ετικέτα του προϊόντος (η συνολικά εκτυπωμένη επιφάνεια, ανεξάρτητα αν είναι ενσωματωμένη στη συσκευασία ή επικολλάται) έτσι ώστε να συμπεριλάβει ένα barcode EAN/UPC στις επιτρεπτές διαστάσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επανασχεδιάζοντας την ετικέτα (αναδιάταξη στοιχείων αυτής, μείωση γραμματοσειράς κάποιων εκ των δεδομένων κα.), αυξάνοντας το μέγεθός της (ειδικά όταν η ετικέτα είναι μικρή σε σχέση με τη συσκευασία) ή χρησιμοποιώντας πρόσθετη ετικέτα.

 • Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύμβολο με μειωμένο ύψος (αλλά κανονικό πλάτος) με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα εκτύπωσης του barcode στο κανονικό μέγεθος.

 

Σημείωση: Η μείωση ύψους (truncation) μειώνει την αναγνωσιμότητα του συμβόλου barcode από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ένα σύμβολο με υπερβολική μείωση του ύψους δεν έχει καμία πρακτική χρήση. Γι’ αυτό, προτείνεται οι χρήστες να συμβουλεύονται τους πελάτες τους ώστε να βρουν μια λύση ικανοποιητική και για τους δύο.Ένας κωδικός GTIN-8 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η ολική εκτυπωμένη επιφάνεια της συσκευασίας του προϊόντος είναι μικρότερη από 80 cm2.

 • Η επιφάνεια της μεγαλύτερης ετικέτας του προϊόντος είναι μικρότερη από 40 cm2.

 • Σε κυλινδρικά προϊόντα η διάμετρος είναι μικρότερη από 3 cm.

examples

 

Δείτε ακόμη...

 

Symbol Placement for Retail Items
Σχηματικές οδηγίες για την τοποθέτηση των συμβόλων barcode ανάλογα με τη μορφή και το είδος μιας συσκευασίας λιανικής πώλησης.  

Common Mistakes to avoid when printing barcodes
Φωτογραφικά παραδείγματα για την αποφυγή των συνηθισμένων λαθών που γίνονται κατά την εκτύπωση των barcodes.  

Barcode Color Guide
Παραδείγματα και κανόνες επιλογής χρωμάτων για την εκτύπωση των συμβόλων barcode.